دکتر محمود حاجیان

متولد 1326محله حاجی زینل نصرآباد پیشکوه شهرستان تفت

سوابق تحصیلی

تحصیلات ابتدایی در مدرسه ابتدایی ابن سینا نصرآباد از سال 1333 تا 1339

تحصیلات دبیرستان دبیرستان البرز و دبیرستان ایرانشهر از سال 1342 تا 1348

تحصیلات دانشگاهی در رشته فزیک از دانشگاه تربیت معلم از سال1350 تا 1354

تحصیلات کارشناسی ارشد فزیک هسته ای در دانشگاه تهران از سال 1354 تا 1357

تحصیلات دکترای فزیک هسته ای در دانشگاه امیر کبیر از سال 1375 تا 1378

سوابق اجرای

پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد با توجه به ممنوع بودن تحصیلات هسته ای در خارج از کشور و فراهم نبودن شرایط ادامه تحصیل در ایران به استخدام دانشگاه دولتی علوم فنون و فعالیت در زمینه اکتشاف اورانیم در آن دانشگاه و بعد از انقلاب اسلامی ایران به عنوان مسئول گروه فزیک در آن دانشگاه منصوب گردید و سپس در دوران تعطیلات دانشگاه ها به مدت سه سال مسئول و ادغام دانشگاه علوم فنون طی مراحلی در سیزده موسسه آموزشی بنام دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گردید و از سال 1363 به عنوان مسئول دانشکده علوم دانشگاه و اقدام به تاسیس رشته های شیمی کاربردی ، ریاضی کاربردی و فزیک کاربردی و بکارگیری و استخدام اعضاء هیات علمی مورد نیاز و ساخت و ساز آزمایشگاه های شیمی و فزیک در تمام سطوح علمی برای رشته های تاسیس شده و ایجاد مرکز رایانه برای تمام رشته ها به ویژه شاخه ریاضی کاربردی و ایجاد کارگاه های مورد نیاز چون کارگاه های مورد نیاز چون کارگاه شیشه گری ،رسم فنی برای رشته های شیمی و سایر رشته ها و کارگاه ساخت بعضی تجهیزات آزمایشگاهی برای رشته های فزیک و شیمی ، تاسیس کتابخانه مجهز به کتب موسسات ادغامی و خرید کتب جدید و تهیه مقالات مورد نیاز برای رشته های ایجاد شده در دانشکده علوم تا پایان 1378نموده است پس از پایان این دوره گمارده شدن در پست معاونت مالی و اداری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به مدت 2سال از سال 1378 تا 1380 و با تعویض مدیریت دانشگاه گمارده شدن در منصب طرح و توسعه دانشگاه همزمان با فعالیت های آموزشی تا پایان سال 1385 و بعد از 37 سال سابقه آموزشی و مدیریتی بازنشسته گردیده و ادامه همکاری آموزشی با دانشگاه تا سال 1390از طریق آموزش از راه دور (اینترنتی) بوده است و از سال 1390 تاکنون فعالیت های خود را روی فرآوری فلزات معدنی متمرکز کرده است.

فعالیت های آموزشی

تدریس دروس فیزیک مکانیک ، استاتیک ، الکترو مغناطیس ، امواج مکانیکی و الکترومغناطیسی،فیزیک اپتیک (نور) و هسته ای

ساخت آزمایشگاه های :مکانیک ،الکتریسیته،مدرن و تهیه دستور کار آنها

فعالیت های پژوهشی

اکتشاف اورانیوم و اندازه گیری ضخامت لایه های اورانیوم در اعماق زمین ساخت دتکتور جرمی (آشکارساز جرمی) و کلیدهای الکترواپتیک فاصله یابی توسط لیزر ابعاد ریز و درشت فرآوری فلزات از سنگ معدن با روش الکترو شیمی و ساخت ترکیبات شیمیایی و ساخت پایلوت فرآوری فلزات مس ، روی و سرب در استان یزد از کانسار های این فلزات